Великий розголос викликав виступ на Форумi українцiв полiтв’язня, нашого земляка Левка Лук’яненка. Але... нiде не обнародуваний. Як у глухi брежнєвськi часи виступ замовчали. Наше електронне видання та обласна газета “Просвiта” публікують слово борця за Україну. Погоджуєтеся Ви з ним чи нi, читачу, — справа iнша. Але знати маєте право.

Вислухай того, хто має право говорити вiд iменi борцiв за волю України.
1994 року ти став Президентом України за грошi iноземної держави-Росiї —предковiчного лютого ворога української нацiональної свободи.
Виконуючи накази Москви, ти за сiм рокiв президентства:
— зруйнував економiчний комплекс України i посилив економiчну залежнiсть України вiд Росiї;
— перетворив мiльйони громадян у безробiтних i абсолютну бiльшiсть народу зробив жебраками i нещасними;
— знищив нацiональну освiту i примусив десятки тисяч учених шукати хлiба за кордоном, чим завдав величезного удару iнтелектуальному потенцiалу нацiї;
— знищив охорону здоров’я i призвiв до зменшення населення України на три мiльйони осiб;
— призвiв Збройнi сили України до вкрай жалюгiдного стану, чим збiльшив небезпеку втратити незалежнiсть;
— засоби масової iнформацiї, особливо телевiзiю, твої спiльники використовують для руйнацiї традицiйних моральних засад, для знищення в людських душах всього українського, чистого, благородного i перетворення спiввiтчизникiв на жахливих аморальних потвор;
— сотнi тисяч українок виштовхнув з рiдної землi i рiдних домiвок за кордон у найми та на забаву чужинцям.
Здiйснюючи план поступового повернення України пiд владу Москви, пiдписав з Москвою антиукраїнськi угоди про спiльну протиповiтряну оборону та дозволив розташувати росiйськi вiйська на українськiй територiї.
Почавши своє президентство iз заяви: “Українська нацiональна iдея не спрацювала”, ти високо пiдняв шлагбаум для наступу росiйських шовiнiстiв на нашу мову, культуру, традицiї — на все українське.
Будучи особисто залежним вiд Москви, ти не посмiв поставити перед нею державну вимогу України про сплату Московщиною Українi вартостi 550 великих пiдприємств, 20 об’єктiв легкої промисловостi, вартостi майна сотень колгоспiв i МТС, що їх Москва вивезла з України в Росiю 1941 року. Ба навiть не зажадав повернути 84,3 млрд. рублiв, якi Москва 01.01.1991 року забрала з ощадних книжок українських громадян.
Почавши президентство злочинним шляхом, ти поширив методи дiяльностi розбiйницьких банд на систему вищого державного керiвництва суспiльством i, боячись втратити владу та стати перед справедливим судом став на шлях замовних убивств.
Невже ти не вiрив мудростi, що все таємне урештi-решт стає явним?
На шостому роцi президентства твоя зрада України i твої чисельнi злочини вилазять на свiт божий i ти стаєш оголений у всiй своїй гидотнiй наготi!
I сьогоднiшнiй твiй страх перед правдою i заборона виступити перед Всесвiтнiм форумом українства представникам опозицiї — Юлiї Тимошенко та Анатолiю Матвiєнку — не сховає тебе в тiнь вiд яскравого свiтла правди!
Ти заслужив на довiчне ув’язнення! I єдина рiч, яка ще могла б звiльнити тебе вiд в’язницi, — це дострокове складення президентських повноважень.